Børnehulen Dittes Private Pasningsordning

Priser


For en fuldtidsplads på 48 timer tager jeg 9.800,- pr. barn (2024 pris)
i Ringsted Kommune er max tilskud på 7.361,- (2024)
(Tilskudet kan variere fra kommune til kommune)

Det omtalte tilskud er fra Ringsted Kommune. Se på jeres egen kommunes hjemmeside, for at se deres tilskudstakster. Jeg passer også børn fra andre kommuner, og det er den kommune barnet bor i, som udbetaler tilskuddet til forældrene.

Så Jeres egenbetaling er: 2.439,- (2024) pr. måned (12 gange om året)

I Ringsted Kommunes Kommunale Dagpleje er prisen 3.748,- (2024) pr. måned i 11 måneder om året (eller i snit 3.435,-  pr. måned)  
Derved en forskel på næsten 1.000,- pr. md. ift. den kommunale dagpleje.

En vuggestueplads koster 3.770,- (2024) pr. måned i 11 måneder om året (eller i snit 3.455,- pr. måned) Derudover kommer betaling til en evt. madordning på 780,- pr. måned. Her bliver forskellen så på 1.796,- pr. måned. 

OBS: Der kan ikke søges om økonomisk friplads til privat børnepasning (i hvert fald ikke i Ringsted Kommune - indtil videre)

Med i prisen er alle måltider, bleer, engangs vaskeklude, alm. udflugter, samt diverse artikler til at tegne/male og andre kreative aktiviteter.

Der betales fuldt tilskud og forældre takst hver den sidste hverdag i måneden, selvom barnet eller jeg holder ferie/fri, om barnet eller jeg er sygt eller jeg holder lukket.
Der betales forud for pasning. Tilskuddet udbetales også forud.

Tilskuddet og forældre taksten  reguleres årligt med 1 måneds varsel og med virkning fra 1. januar.

Søskendetilskud:
I kan få søskende tilskud, hvis I har mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i dagtilbud, fritidshjem, SFO eller privat pasning. Det betyder, at I skal betale fuld pris for den dyreste plads, men kun næsten halv pris for de øvrige pladser i offentlige dagtilbud. 

 

Børnehulen Dittes Private Pasningsordning | Kværkeby Stationsvej 18, 4100 Ringsted - Danmark | Tlf.: 26 25 36 84 | ditteskriver@yahoo.dk